Falkvikskyrkan
FörsamlingenFörsamlingen är en viktig gemenskap där vi får be och tacka Gud tillsammans, dela både det som är tungt och det som gläder oss och hjälpa varandra framåt i vår tro.

Gudstjänst

Gudstjänsten är en viktig mötesplats för hela församlingen. Den innebär gemenskap med
Gud och varandra, bön och tacksägelse och förkunnelse av Bibelns budskap till oss.

Rockgrudstjänst

Här kombinerar vi gudstjänsten med sång och musik. Lokala band och artister kommer och uppträder i kyrkans församlingssal och gudstjänsten delas upp i olika delar. 

Falkvikskyrkan_framsida
Falkvikskyrkan_baksida
Falkvikskyrkan_församling